Totaalsloop

Voor totaalsloop kunt u ook bij M. Kapteijns en Co terecht. Dit houdt in dat een totaal kantoorpand, schoolgebouw of woning gesloopt wordt. Tijdens een totaalsloop worden alle bruikbare en niet bruikbare materialen en onderdelen voorzichtig gesloopt en op verantwoordelijke wijze verwijderd van de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne technieken en machines zodat lawaai, stof en trillingen tot een minimum beperkt worden. Milieu en gezondheid worden hierdoor gespaard. Bovendien zorgt het op locatie sorteren van sloopafval er voor dat de kostenpost voor afvoer- en stort aanzienlijk gunstiger wordt. Uw totaalsloop is bij ons dus in goede handen.