Milieu

Afvalverwerking

Bij onze werkzaamheden komen er vaak veel afvalstoffen vrij. Onze kracht is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verzorgen wij de volledige sortering en milieuvriendelijke verwerking van het afval. Zo zorgen wij er voor dat u nergens omkijken naar heeft.


Geluid en trillingen

Wanneer sloop- en/of grondwerken plaatsvinden in de buurt van woningen of kantoorpanden, kunnen geluid en trillingen voortkomend uit de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Kapteijns B.V. werkt in deze gevallen met lawaai- en trillingsbeperkende middelen om deze overlast tot een minimum te beperken.


Stof

Met name bij onze sloopwerkzaamheden kan er veel stof vrijkomen. Dit kan hinderlijk zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een totaalsloop in een woonwijk, of wanneer u tijdens een renovatiesloop het pand wilt blijven gebruiken. Daarom beschikken wij over stofbeperkende middelen, hiermee kunnen we er voor zorgen dat u en de omgeving zo min mogelijk last zullen ondervinden van onze werkzaamheden.