Milieu

Afvalverwerking

Bij onze werkzaamheden komen er vaak veel afvalstoffen vrij. Onze kracht is om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom verzorgen wij de volledige sortering en milieuvriendelijke verwerking van het afval. Zo zorgen wij er voor dat u nergens omkijken naar heeft.


Geluid en trillingen

Wanneer sloop- en/of grondwerken plaatsvinden in de buurt van woningen of kantoorpanden kunnen geluid en trillingen voortkomend uit de werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Kapteijns B.V. werkt in deze gevallen met lawaai- en trillingsbeperkende middelen om deze overlast tot een minimum te beperken.